Artikelen algemeen (landelijk)

Het is inmiddels een open deur: het behoud van kerkelijke gebouwen gaat de draagkracht van de eigenaresse, i.c. de locale geloofsgemeenschap mijlenver te boven. Niet altijd is de jas te groot, maar vooral is deze veel te zwaar om alleen te dragen. Prachtige voorbeelden in Bergen op Zoom mbt kerkenbeleid en herbestemming.

Zoals minister Vogelaar al meldde: de WMO biedt kansen voor kerken. En financiele steun voor de maatschappelijke activiteiten van kerken kan de druk van de gebouwenbegroting verminderen...Dan is het niet een keus tussen mensen of stenen, maar de keus voor mensen én stenen!! Meer informatie bezoek http://www.kerkenwmo.nl/ 

Artikel Gemeente Amsterdam moet kerkgebouwen redden op planet internet.
 
Na leegloop volgt kaalslag, lees het artikel in het Parool van 18-08-2007
 
Kerkgebouwen slopen raakt uit de tijd. Lees het artikel in het Nederlands Dagblad

Laatste nieuws  vurig pleidooi voor Petruskerk te Vught

Lees het artikel Task Force Toekomst kerkgebouwen is blij met de toezegging van de minister. Het artikel

21-06-2007: Klapstoelenconcert afgelast vanwege slechte weersomstandigheden. We bedanken iedereen voor de grote inzet en de geweldige medewerking om bekendheid te geven aan dit bijzondere initiatief. We hopen op een herkansing.
 
Het Cuijpersgenootschap, waarmee wij goede contacten onderhouden met betrekking het behoud van de St. Jozefkerk heeft in het kader van het Cuijpersjaar 2007 een prachtige website gelanceerd www.cuypersjaar.nl een bezoek waard!
14 Juni 2007: officiële opening van de website van het project Open Kerken: www.openkerken.be
Een prachtig initiatief van de Belg Marc Huynen, ten gunste van de openstelling van kerkgebouwen voor het publiek. Uit heel Europa hebben kerkbeheerders zich gemeld u vindt er foto's, in- en exterieur, historische informatie, routebeschrijving, legenda en algemene info over vieringen etc. De website werd vandaag met een persconferentie op het Koninklijk Instituut voor Kunstpatrimonium in Brussel officieel geopend en is nu te bekijken. Stichting STERK hoopt samen met de Task Force Toekomst Kerkgebouwen dat ook kerkbeheerders in Nederland dit initiatief in het komende jaar van het Religieus Erfgoed zullen volgen.

Beloon herbestemming van monumenten
. Persbericht restauratiefonds inzake toespraak Professor Mr. Pieter van Vollenhoven bij de opening van het Jheronimus Bosch Art Center in 's Hertogenbosch.

Prof. drs. A.L.L.M. Asselbergs/Rijksadviseur cultureel erfgoed pleit voor een strategisch plan op landelijk niveau voor het probleem van de leegkomende kerken. "De tijd is rijp. In 2008 beleven we het jaar van het religieus erfgoed. Toon je ambities en weet wat je wil." Lees hier zijn toespraak op het symposium te Alkmaar d.d. 26-04-2007 Het kerkgebouw zelfbeeld en imago.

Symposium "herontwikkeling kerkelijk onroerend goed". Vanuit verschillende invalshoeken werden de mogelijkheden van kerkelijk onroerend vastgoed besproken. Sprekers: Co Morrien (Raadgevend ingenieur DHV), Fons Asselbergs (Rijksadviseur cultureel erfgoed), Pastor Jan Bus, Martin Frederik (stafmedewerker bisdom Haarlem), Peer Houben (architect/coordinator bouwzaken bisdom van Haarlem). Voor meer info bezoek de site van DHV u vindt hier alle lezingen.

Fons Asselbergs (rijksadviseur)
"het herbestemmingstraject wordt vaak niet goed ingezet omdat, bij wijze van spreken, "elke kerksluiting momenteel nog voor een verrassing zorgt" is het traject van herbestemming vaak zeer moeizaam".
Hij pleit derhalve voor een landelijk op te stellen strategisch plan. (
lees meer op de ruimtelux website)
Ook in Kaatsheuvel was dit het geval: sluiting werd aangekondigd echter de omwonenden werden tijdens de informatieavond in juni te woord gestaan door de projectontwikkelaar en meteen geconfronteerd met het feit van de sloop en appartementbouw, het was de laatste keer dat er gecommuniceerd werd vanuit / met het kerkbestuur.(eerder was de verwachting gewekt dat omwonenden/parochianen nog betrokken zouden worden bij eventuele bestemmingen of onderzoek daarnaar toe).

De Martinuskerk in Doornenburg wordt omgebouwd tot een zogeheten dorpshuis - plus. Dat meldt de Gelderlander. Het kerkbestuur streeft actief naar behoud door nieuwe invulling. "De kerk is indertijd betaald door de dorpsgemeenschap. Op deze manier willen wij het gebouw teruggeven aan het dorp". Lees meer op http://www.rorate.com/rorate/scripts/nws_art.php?id=36486

Debat in het Lux theater in Nijmegen (mei 2007) over functieverandering en stelregels voor herbestemmen van kerken. (lees hier het verslag: http://www.ruimteinlux.nl/verslagen/verslag-functieverandering-i

Een hoopgevende uitspraak van Vicaris v. Meijgaarden van het bisdom Den Bosch tijdens dit debat:
Van Meijgaarden: ‘Wij willen ook dat het cultureel erfgoed overeind blijft, dus we dringen echt niet aan op sloop. Maar we waken wel voor verkeerde herbestemmingen.’ Dit betekent een welwillende opstelling richting herbestemmingsplannen die voldoen/tegemoetkomen aan een waardige herbestemming deze kunnen dus gewaardeerd worden en leiden tot behoud van het cultureel erfgoed.

Domein kerkbehoud van het Friesch Dagblad

Breda drinkt bier voor restauratie Grote Kerk

Life Style Magazine van het Jaar Happinez schrijft het artikel: Red een kerk

Beloon herbestemming van monumenten. Persbericht restauratiefonds inzake toespraak Professor Mr. Pieter van Vollenhoven bij de opening van het Jheronimus Bosch Art Center in 's Hertogenbosch.

Vaststelling begrotingsstaat Ministerie OC & W voor het jaar 2007. Lees hier verdeling van 140 miljoen.

Trouw 14-04-2007: Leegloop van kerken zet flink door en de verdieping. Opmerkelijk uit deze onderzoeken is dat een forse meerderheid van oordeel is dat als de sloophamer voor de dorpskerk dreigt, er best wat belastinggeld heen mag om dit baken van identiteit te behouden.

VNG (vereniging van Nederlandse Gemeenten) organiseert tijdens het jaarcongres 2007 een excursie naar een herbestemd kerkgebouw. Ook de VNG brengt de problematiek rondom religieus erfgoed nu serieus onder de aandacht van de gemeenten. Lees het artikel.

Opening Jacobs Kerk te 's Hertogenbosch. Een prachtig voorbeeld van herbestemming, aanwezig bij de opening waren bisschop Hurkmans, Comm. v.d. Koningin Mevr. H.Maij-Weggen, Minister Plasterk en Professor P. v. Vollenhoven. In zijn toespraak vroeg dhr. v. Vollenhoven aandacht voor de problematiek rond het behoud van religieus erfgoed.

Artikel in Trouw d.d. 05-04-2007  Veel kerken in de gevarenzone, Taskforce en Reliplan over herbestemming en nieuwe kansen voor kerken.

Slopen van kerken, kaalslag zonder weerga, artikel in Maas en Waal.

Bekende Nederlanders betuigen steun aan kerkgebouwen.

Massale sloop van kerkgebouwen: God over 40 jaar dakloos in Nederland? CC 26-01-2007

Reformatorisch Dagblad: Task Force voorzitter Frank Petter aan het woord Deltaplan voor toekomst kerkgebouwen.

Veel geld nodig voor restauraties: artikel in Overijssels dagblad

Kerken in Verval: Nieuwe serie in het reformatorisch dagblad

- Donkerbruine balken in een lege Turfmarktkerk
- Wel stoelen maar geen kansel meer
- In de Zuiderkerk brandt nog licht

- Zonder kerk worden we echt een gehucht
- Een spookgebouw met 2 dode duiven

Luide roep om "deltaplan" voor kerkgebouwen.

Oproep aan Balkenende, Bos en Rouvoet: Task Force vraagt aandacht voor Deltaplan aan Formatie.

Behoud van religieus erfgoed maakt deel uit van verkiezingsprogramma van het CDA (zie pag. 10) voor de statenverkiezingen 2007.

Het Nederlands restauratiefonds heeft aandacht voor de toekomst van kerken, lees het artikel "de kerk dreigt uit het landschap te verdwijnen"op pagina 6 in het blad INdetail.

Dongen: St. Joseph in het licht, lees en bekijk het artikel in De Stem.

Sint Jan in Roosendaal: van kerk naar cultuurtempel

in het blad Stedenbouw & architectuur uitgave augustus 2006: "Wat doen we met de kerk"
In een reeks van 5 komen achtereenvolgens ter sprake Het Kruisherenhotel te Maastricht, de Pniëlkerk te Amsterdam, de Groninger Remonstrantse kerk, de Grote Kerk te Veere en de St. Josephkerk te Alkmaar.

Task Force toekomst kerkgebouwen in de bres voor Sankt Ludwig te Vlodrop
Zie hier een plaats met/zonder kerk (diapresentatie van Annakerk te Molenschot)

Bekijk de videoclip  van de Volkskrant betreffende Nieuwe bestemmingen voor lege kerken.