Onder het motto bekend maakt bemind heeft STERK opdracht gegeven een DVD te maken over het erfgoed van Kaatsheuvel. De opbrengst komt geheel ten goede aan beheer en conservering van de heemkundecollectie.

Promotiefilmpje DVD ontmoet het verleden in het heden


Bestellen DVD:
Klik hier om de dvd te bestellen.
Vermeld duidelijk uw: naam, aantal dvd's, adres.
Na ontvangst van uw betaling van E. 10,00 op rekening 12.14.60.266 zult u geinformeerd worden over afhaal- dan wel bezorgingsmorgelijkheid. Dit zal in het 4e kwartaal 2007 zijn.

DVD "Ontmoet het verleden in het heden"
Een reis door de historie van de gemeente Loon op Zand, in het bijzonder Kaatsheuvel, opgetekend door een Opa die zijn kleinkind kennis wil laten maken met het verleden en zo een brug slaat naar het heden. Aan de hand van oude en nieuwe filmbeelden, ansichten, een ontmoetingmet bewoners en het Ketsheuvels dialect, voert de tocht door de gemeente Loon op Zand en geeft allerlei achtergrondinformatie over plaatsen, personen, historische gebouwen die deel uit maken of gemaakt hebben van het dagelijks leven.

Samenwerkende partners: Regionaal archief Tilburg, OBT Kaatsheuvel, Heemkundekring De Ketsheuvel, Kaatsheuvels Volkstoneel, Gemeente Loon op Zand, Schatten van Brabant (provinciaal intitatief), Rob van Hoorn en Tiny Voogd.

Schatten van Brabant
:
Trots zijn wij op het feit dat het dvd-project is gehonoreerd als partner van Schatten van Brabant (een provinciaal initiatief). Schatten van Brabant wil de Brabanders in contact brengen met hun verleden als inspiratiebron voor de toekomst. Ieder jaar moet oktober 'de maand van de Schatten van Brabant'worden. Meer informatie www.schattenvanbrabant.nl