2007-02-09

  Kansen stijgen voor behoud Sint Jozefkerk
  Bron Brabants Dagblad
 
 

Kansen stijgen voor behoud Sint Jozefkerk

De Sint Jozefkerk is volgens cultuurraad een bijzonder monument.

Door Jan In 't Groen

De Raad voor Cultuur heeft de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap geadviseerd om de door sloop bedreigde Sint Jozefkerk met pastorie in Kaatsheuvel aan te wijzen als beschermd rijksmonument. Sinds de fusie van de Kaatsheuvelse parochies is de Sint Jozef overbodig. Volgens de Raad voor Cultuur is de uit 1935 daterende Sint Jozefkerk van groot architectonisch belang. De kerk aan het Wilhelminaplein is ontworpen door architect De Bever. De Raad voor Cultuur vindt de Kaatsheuvelse kerk een 'gaaf voorbeeld"van de katholieke architectuur tussen de twee wereldoorlogen. Het is een goed gedetailleerde en robuuste kerk. De raad ziet de Sint Jozefkerk als een waardevolle schakel tussen de traditionele architectuur en de bouwkunst van de wederopbouw na de tweede wereldoorlog.
De cultuurraad vindt de kerk door de ligging aan een plein ook stedenbouwkundig van grote waarde. De kerk en de pastorie vormens als complex een topmonument, zegt de Raad in zijn advies aan de minister.
Voorzitter Lilian Grootswagers van de Stichting STERK, die zich inzet voor het behoud van de leegstaande Kaatsheuvelse kerk is verheugd over het positieve advies van de cultuurraad. Volgens haar is het zeer uitzonderlijk dat de Raad voor Cultuur een dergelijk advies aan de minister uitbrengt. "Het feit dat het hoogste orgaan op het gebied van cultuur in Nederland stelt dat de Jozefkerk aangeduid kan worden als topmonument betekent heel veel. Het is bovendien een bekrachtiging van de visie van wijlen architect Hub Prins uit Kaatsheuvel die de monumentale staat van de Jozefkerk vanaf het begin met veel verve en passie verdedigd heeft", alsdus Grootswagers. Volgens haar is door dit advies onomstotelijk de cultuurhistorische waarde van de Sint Jozefkerk bewezen en moeten nu alle partijen zich sterk maken voor het behoud van de kerk. Grootswagers: "De gemeente Loon op Zand mag trots zijn op dit gebouw en de erkenning ervan door de Raad voor Cultuur. Wij streven naar een oplossing door in samenwerking met alle belanghebbenden te zorgen voor een positieve afloop van deze kwestie. Dit mooie gebouw moet voor ons dorp behouden blijven".
Burgemesster en wethouders van Loon op Zand hebben enige tijd geleden negatief geadviseerd over het verzoek om de Sint Jozefkerk aan te wijzen als beschermd rijksmonument. Niettemin is wethouder Hans Waijers (CDA, bouwen) blij voor de Stichting STERK dat de Raad voor Cultuur zich uitgesproken heeft voor behoud van de kerk. Hij legt uit dat het college bij de advisering rekening moest houden met meerdere belangen. Ook met de belangen van de projectontwikkelaar die op de plaats van de kerk woningen wil bouwen. Volgens Waijers hoefde de Raad voor Cultuur zich alleen te concentreren op de cultuur-historische waarde. "Ik wacht met belangstelling het besluit van De Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten af", aldus Waijers.

 

  terug