2007-03-01

  Topmonument
  Bron Weekjournaal
 
 

STEUN RAAD VAN CULTUUR VOOR ST. JOZEFKERK
Door Marjolein Monsieurs

Kaatsheuvel - De Raad van Cultuur heeft in december een brief verzonden naar minister Van der Hoeven over de St. Jozefkerk. De Raad vindt dat het gebouw toch aangewezen moet worden als rijksmonument. Het is zeer uitzonderlijk dat de Raad van Cultuur een dergelijk advies aan de minister uitbrengt, omdat sinds januari 2006 de regelgeving voor aanwijzing van monumenten strenger is geworden. Slechts in drie uitzonderingsgevallen is rijksbescherming nog mogelijk. Het moet gaan om een topmonument waarvan het voortbestaan wordt bedreigd. Volgens de Raad van Cultuur is de St. Jozefkkerk uit 1935 een gaaf voorbeeld van katholieke interbellumarchitectuur. Daarnaast heeft het een hoge complexwaarde met de pastorie en een stedenbouwkundige waarde door zijn ligging aan het plein. En dus is het advies om de kerk rijksbescherming te geven. Stichting STERK is bijzonder blij met het advies van de Raad van Cultuur. Volgens hen is hiermee de cultuurhistorische waarde van de kerk onomstotelijk bewezen. Het feit dat de kerk wordt gezien als een topmonument is een bekrachtiging van de visie van de overleden architect Hub Prins. Hij heeft de monumentale staat van de kerk lange tijd met passie verdedigd. De stichting heeft inmiddels een herbestemmingsplan en financiele mogelijkheden. Of de kerk daadwerkelijk een rijksmonument wordt, weet stichting STERK waarschijnlijk in mei. Dan is de reactietermijn van tien maanden voorbij.

  terug