ANBI en schenking

Stichting STERK is door de belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling, en sinds 2012 zelfs als CULTURELE ANBI

Schenken is dan ook financieel aftrekbaar, via de culturele ANBI aanwijzing wil de overheid schenken extra stimuleren. U heeft zelfs het recht op 125% aftrek, voor meer info zie

Vanaf 1 januari 2014 heeft de belastingdienst nieuwe voorwaarden gesteld. Op deze pagina vindt u alle relevante informatie over Stichting STERK mbt tot de ANBI status. 

Stichting STERK RSIN Nummer: 816875583

Beleid:

Doelstelling: zie 

Beleidsplan en activiteitenplan van de stichting:

In het beleidsplan/jaarplan wordt teruggeblikt op de door de stichting uitgeoefende activiteiten en de behaalde resultaten. Daarnaast wordt beschreven wat de speerpunten voor 2024 zijn. U vindt hier het beleidsplan/jaarverslag 2023. 

Bestuur:
Bestuurssamenstelling: zie

Beloningsbeleid:

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Financiële verantwoording:

Download hier de jaarrekening 2023.