Ontstaan

De Stichting is opgericht op 24 april 2006.
Akte is gepasseerd bij notariskantoor DGF notarissen te Kaatsheuvel.

De directe aanleiding voor de oprichting van de Stichting Erfgoed Kaatsheuvel (STERK) is de voorgenomen sloop van de St. Jozefkerk aan het Wilhelminaplein in Kaatsheuvel.

Een groep van geïnteresseerden, belanghebbenden en betrokkenen heeft het initiatief genomen om te onderzoeken of het kerkgebouw behouden zou kunnen worden voor vormen van gemeenschapsactiviteiten die passen in het verlengde van de oorspronkelijke religieuze bestemming.

DGF Notarissen