De visie van ...

Met dit item op onze site willen wij een bijdrage leveren aan de discussie rond de zorg voor het behoud van het religieuze erfgoed in Noord-Brabant, in het bijzonder met betrekking tot het aspect herbestemming. Daartoe zijn een aantal "stakeholders" aan het woord gelaten die hun mening hieromtrent geven. Een aantal interviews zijn eerder gepubliceerd in het boekje Toekomst voor Religieus Erfgoed in Noord-Brabant, wij bedanken het Monumentenhuis Brabant uitdrukkelijk voor het ter beschikking stellen van deze publicaties.
Antoine Bodar

Bisschop Muskens
 
 
Ds. Jan-Gerd Heetderks 
(Preses Protestantse Kerk in Nederland)
 
Michiel Savelsbergh
(Hoofd communicatie bisdom 's Hertogenbosch) 
 
Rob Wolters
(secretaris Task Force Toekomst Kerkgebouwen)
 
Harm Jan Wilbrink
(oprichter stichting Vom Himmelhoch)
 
Ron de Leeuw
(reactie van een inwoner van Noord-Brabant op een progamma van Omroep Brabant)
 
Wim Luijendijk
(Gedeputeerde van cultuur van de provincie Noord-Brabant)
 
Co Verdaas en Lia Roefs
(2e kamerleden van de PvdA)
 
Frank Petter
(voorzitter Task Force Toekomst Kerkgebouwen)