St. Jozef Podium

Voor de uitwerking van een haalbare herbestemming hebben diverse commissies hard gewerkt aan de samenstelling van een plan dat de randvoorwaarden schept waarbinnen de herbestemming mogelijk is.
 
Het STERK bestuur wil een speciaal woord van dank richten aan Len de Klerk, Bert v.d. Linden en Claire van Ruth (vormgever). Door gezamenlijke inspanning zijn de ideeën prachtig leesbaar verwoord en is het plan goed vormgegeven.
 
Wij wensen u veel leesplezier.