De St. Jozefkerk: Historie en Verbondenheid

In 1928 is het eerste verzoek ingediend door het kerkbestuur van de St. Jansparochie om een terrein aan te mogen kopen. De bisschop stemde in “mits er geen geldopname voor nodig is”. Vier weken later adviseerde het bisdom dat het toch beter was van de koop af te zien. Het kerkbestuur besloot dit advies op te volgen. Enige jaren later kwamen gronden beschikbaar aan het Wilhelminaplein (geschonken door de Vincentiusvereniging en de familie De Kort). In 1934 werd de parochie definitief opgericht. In 1936 werd de kerk gebouwd.

Met veel moed, creativiteit en volharding hebben de oprichters en bouwers van dit monumentale gebouw stand gehouden. Zij zagen het als een uitdaging en een plicht om samen met de bevolking de bouw van deze kerk te realiseren. Dit is hen gelukt, zij hebben vol moed en doorzetting lange en moeizame paden bewandeld. Wat zij voor elkaar hebben gekregen is van grote betekenis en waarde voor de bevolking van Kaatsheuvel.

Pastoor de Klijn en kapelaan Rietra legden de basis voor de Efteling door de oprichting van R.K. Sport en Wandelpark (1935), Pastoor Simkens stimuleerde met grote daadkracht de intiatieven van de Stichting Jeugdbelangen. In 1963 kon het clubhuis “De Kinkenpolder” in gebruik genomen worden. Veel mensen zijn in hun herinnering en basis emotioneel verbonden met de St. Jozefkerk, dus het afbreken ervan tast dan ook het gevoel en de herinnering aan. 

Meer informatie over de geschiedenis kunt u lezen in het jubileumboekje.