De kerk

Ligging aan het Wilhelminaplein te Kaatsheuvel

De stedenbouwkundige situatie van het kerkcomplex is bijzonder fraai en verdient bescherming, omdat de samenhang van natuur en bouw hier een grote mate van harmonie uitstralen. Het Wilhelminaplein is in Kaatsheuvel nog één van de meest fraaie dorpsgezichten: de combinatie van oude monumentale panden aan een statig groen plein met een prachtige kerk en pastorie. Heel veel andere prachtige monumentale panden zijn in de loop der jaren uit het straatbeeld in Kaatsheuvel verdwenen. Kaatsheuvel moet zijn nog karig overgebleven mooie dorpsgezichten koesteren en beschermen.

Het verleden is je identiteit

Het verleden wordt gemarkeerd door typische gebouwen en pleinen. De plekken verwijzen niet alleen naar het verleden maar ook naar jezelf. Voor de St. Jozefkerk betekent dit: er is gedoopt, getrouwd, afscheid genomen van overledenen, begraven, allemaal markante ijkpunten in het bestaan van een mens. Er is met veel plezier gemusiceerd, gezongen, en gewerkt. Door samenwerking en verbondenheid is er door de jaren heen veel persoonlijke geschiedenis geschreven in en om de St. Jozefkerk. Je bent er alleen als gevolg van je verleden, het is je identiteit. Een kerk is niet alleen een hoop opeengestapelde stenen. De identiteit van Kaatsheuvel wordt door sloop in haar basis aangetast. We moeten er iets voor over hebben om zulke grote bakens van menselijke samenwerking en solidariteit, die een verhaal van diverse generaties vertellen, te behouden. Een mens leeft niet alleen vandaag maar ook met het oog op morgen. Het is uiterst belangrijk goed om te gaan met wat voorbij is. 
(Lees hier een artikel van Prof. dr. Arnoud van Bijsterveld, hoogleraar cultuur in Brabant aan Universiteit van Tilburg)

Deze kerk is dus van grote emotionele betekenis en wordt in die zin ook als een monument, en als cultureel erfgoed van de hoogste orde beleefd. Het is voor veel mensen dan ook “een drager van herinnering en van verbondenheid”.