Manifest

Dit manifest is gericht aan de gemeente Loon op Zand, het bisdom 's-Hertogenbosch en het Parochiebestuur Kaatsheuvel. De gemeente Loon op Zand heeft een sloopvergunning afgegeven voor de St. Jozefkerk en pastorie gelegen aan het Wilhelminaplein te Kaatsheuvel.

Ondergetekenden zijn over deze beslissing zeer verontrust en willen dat deze beslissing herzien wordt. Dit is mogelijk door gebruik te maken van voortschrijdend inzicht. STERK verzoekt alle betrokken partijen deze plannen te heroverwegen en te zoeken naar een waardige herbestemming van het kerkcomplex. STERK zal actief deelnemen en een waardige herbestemming mee ontwikkelen. Het slopen van dit prachtige, in goede staat verkerende monument is opnieuw een verarming van het cultuurhistorisch erfgoed en de stedenbouwkundige kwaliteit van het dorp Kaatsheuvel.