Gemeente Loon op Zand

St. Jozefkerk en de gemeentepolitiek

Vergunning ingetrokken: Helaas en tot ieders verbazing heeft het college van B & W na 1 uur licht al besloten de vergunning in te trekken, lees hier meer over de opgevoerde redenen. Jammer dat dit bijzonder goed georganiseerde initiatief op deze wijze voortijdig moest eindigen.
 
20 december 2007: Sint Jozef gaat voor 2 weken 's avonds in het licht. Licht in de duisternis. Licht van hoop. Om aan te tonen dat er dagelijks nog hard gewerkt wordt om behoud te waarborgen.Met dank aan de bewoners van het Wilhelminaplein die dit initiatief op zich hebben genomen.

Gemeentebelangen oppert idee van wijkcentra met een sociaal-culturele en maatschappelijke functie, en draagt de Sint Jozefkerk als optie aan: lees het artikel
 
Vragenuurtje aan de Raad 22-12-2006:
Stichting STERK heeft tijdens de openbare raadsvergadering gebruik gemaakt van het vragenrondje aan de raad. Na een korte introductie zijn drie vragen aan de raadsleden gesteld. Per fractie is daarna helder en duidelijk een antwoord ontvangen. Alle fracties spraken zich unaniem uit voor het behoud van de Jozefkerk te zijn. 

De publieke tribune was bezet door veel medestanders en geinteresseerden, de spreker van STERK dankt hen allemaal voor de geweldige ondersteuning die hiervan uitging.
Voor informatie mbt standpunt gemeente rijksmonumentenstatus bezoek monumentenstatus op deze site.
Naar de monumentenstatus