Kans

Regeren is vooruitzien

De bedoeling van Stichting Sterk is om door samenwerking met kerkbestuur, bisdom, overheid en projectontwikkelaar een voorbeeld te stellen dat gezamenlijk werken aan het behoud van erfgoed kansen en mogelijkheden biedt.

Bisdom/kerkbesturen

In onze post-moderne maatschappij komt het steeds vaker voor dat geloofsgemeenschappen het met een zeer beperkte groep betrokkenen moeten stellen. Kerkgebouwen onder deze omstandigheden goed open houden is een opgave op zich: en dat geldt zowel voor het spirituele aspect als voor de financiële kant.  
Het verdient volgens STERK dan ook aanbeveling om rekening te houden met deze tendens en te zoeken naar mogelijkheden van herbestemming die een bijdrage kunnen leveren aan hervitalisering van het kerkgebouw. Door samenwerking kunnen de kosten gespreid worden en rusten deze niet alleen op de schouders van de geloofsgemeenschappen. Het negatieve signaal dat uitgaat van het sluiten en amoveren van kerken is niet onaanzienlijk. Door onbegrip voor het gevoerde beleid besluiten veel leden minder actief te worden en zelfs geen financiële bijdrage meer te leveren, het gevolg hiervan is dat de geloofsgemeenschappen nog sneller zullen moeten besluiten dat onderhoud en instandhouding van de gebouwen niet meer mogelijk is. De gebouwen waar de erediensten plaatsvinden of hebben plaatsgevonden zijn vaak op meerdere gebieden betekenisvol voor de gemeenschap. 

Van samenwerking en het zoeken naar mogelijkheden van herbestemming (waarin sprake kan zijn van combinaties van bijvoorbeeld kerk- of kapelfunctie samen met andere functies) kan een zeer positief signaal uitgaan. Kerkgebouwen blijven op deze manier ontmoetingsplaatsen voor de gemeenschap. Mochten de geloofsgemeenschappen weer groeien dan zullen een aantal gebouwen behouden zijn gebleven. 

Overheid

Het besef verantwoordelijk te zijn voor de identiteit van de eigen gemeente door te streven naar het behoud van belangrijke historische plekken binnen de gemeentegrenzen. Door het ondersteunen van positieve initiatieven en het onderzoeken van herbestemmingsmogelijkheden wordt er een signaal naar de bevolking afgegeven van verantwoord en gedegen leiderschap en zal het vertrouwen in de politiek toenemen. Een positieve herbestemming zal altijd bijdragen aan de uitstraling van elke gemeente in Nederland.