Herbestemming

Ontmoeten, ontspannen, onthaasten en ontwikkelen

Om het gebouw te behouden moet er een kostendekkend plan ontwikkeld worden, wij krijgen daarbij hulp van allerlei instanties die inmiddels ervaring hebben met het herbestemmen van kerken. Er wordt gewerkt aan een herbestemming gestoeld op de invullingen ontmoeten, ontspannen, onthaasten en ontwikkelen. Hierbij wordt gedacht aan kunst, heemkunde, cultuur, muziek, dans, educatie, maatschappelijke zorg, dit alles in combinatie met wonen. De invulling dient een positieve invloed te hebben op de omgeving en moet bijdragen aan de maatschappelijke functie die het gebouw tot nu toe heeft gehad. Het is de bedoeling in ieder geval mensen op een positieve manier samen te brengen op de locatie. De fietsroute kan langs het gebouw lopen, er kan een kopje thee in de pastorietuin geschonken worden. De invulling van het complex is gedeeltelijk commercieel om ruimte te geven aan activiteiten met een ideëel karakter. Het ligt in de bedoeling de Sint Jozefkerk een herbestemming te geven die betekenisvol is voor de regio en die bijdraagt aan een positieve uitstraling van de gemeente Loon op Zand.
21 oktober 2006: Lees hier het resultaat van Het Podiumverhaal .
Partijen en geïnteresseerden die kansen en mogelijkheden zien om mee te werken aan de realisatie van het behoud van de St. Jozefkerk nodigen wij graag uit contact met ons op te nemen.

Herbestemmingsvoorbeelden:
http://www.grotekerkbreda.nl
Lambertuskerk Raamsdonk
Arminius te Rotterdam
H. Gerardus Majellakerk te Gemert
Catharinakerk instandhouding door de gemeente Eindhoven
H. Antoniusabtkerk te Bergen op Zoom
Leonarduskerk te Helmond, gezondheidscentrum
Lodewijkskerk te Schijndel als architectenkantoor
Annakerk te Breda, kantoorgebouw
Huize Padua te Boekel
Hasseltse Kerk te Tilburg, Wijkcentrum De Poorten