Cultuurhistorische waarde

Kerk en pastorie zijn van grote cultuurhistorische en architectonische waarde. Dit is beschreven in het Monumenten Inventarisatie Project van de provincie Noord-Brabant (M.I.P.-rapport 1991). 
Het betreft een zogenaamde Basilica met pronaos (voorportaal). Het door Cees H. de Bever ontworpen complex heeft bij grote architecten alom waardering geoogst. Het is een monument met een regionale uitstraling zodat grote zorgvuldigheid in bestemming van het complex geboden is.

Wim Suermondt
De kunstenaar Wim Suermondt heeft een prachtig wandkleed met altaar gemaakt voor de Maria Kapel van de St. Jozefkerk, tevens kunt u op het kerkhof nog een kunstwerk van hem bezichtigen. In 2006 is er een beeldenroute gemaakt langs werken van deze kunstenaar. 

Lees hier de standpunten van de gedeputeerde van cultuur (2003-2007) van de provincie Noord Brabant Wim Luijendijk inzake cultureel erfgoed.

Cultuurhistorische waardenkaart van de provincie Noord-Brabant